ขอเลขบัญชี


ยูเซอร์สมาชิก :
เบอร์โทร :
ธนาคาร :
ตัวเลขยืนยัน :

ฝาก

เงื่อนไข การฝาก

  • การโอนเงินผ่าน Netbanking Mobile Banking "กรุณาใช้บัญชีของท่านสมาชิกโอนมาเท่านั้น"
  • กรณีโอนเงินผ่าน ATM Counter Service หรือตู้ฝากเงินสด กรุณาเขียนระบุ "ชื่อ นามสกุล" ลงในสลิป ด้วยค่ะ
  • แจ้งล่าช้าเกิน 2 วันกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  • *หลังจากการทำรายการแล้ว เกิน 10 นาที ยอดเครดิต-ฝากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ จนท


    ยูเซอร์สมาชิก :
    เบอร์โทร :
    จำนวนเครดิตฝาก :
    ธนาคาร :
    ช่องทาง :
    Image Preview Image Preview

    เวลาที่ฝาก:
    ตัวเลขยืนยัน :

    ถอน

    เงื่อนไข การถอน
  • กรณีถอนเงินจะสามารถถอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนเอาไว้เท่านั้น

  • *หลังจากการทำรายการแล้ว เกิน 10 นาที ยอดเครดิต-ถอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ จนท


    ยูเซอร์สมาชิก :
    เบอร์โทร :
    จำนวนเครดิตถอน :
    เลขที่บัญชี :
    ตัวเลขยืนยัน :